سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا فهم یحیایی – معاون دفتر علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده:

آئین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به منظور آماده سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید، (مصوبه شماره ۱۶۴۲۶/ ت ۲۶۶۹۶همورخ ۱۳۸۱/۴/۱۲ ). بر اساس بندهای ب و هآئین نامه فوق توسعه منابع انسانی در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا و توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت تحرک بخشی خصوصی از محورهای کلیدی و راهبردی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور می باشد.
نظر به محورهای فوق، مسئله چگونگی حمایت از بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و ارائه پیشنهادی مشخص درخصوص اجرایی نمودن حمایت مزبور مسئله ای اساسی بوده و این مقاله به منظور معرفی چگونگی حل این مسئله تهیه و تنظیم شده است.
مسئله مزبور در راستای رفع نیازهای بازار داخل به محصولاتICT ، ارتقاء توان رقابت در بازارهای جهانی و تقویت بنیه فناوری ICT کشور می بایست حل گردد. بدین منظور طرح حمایت از تحقیق و تولید محصولات ICT در بخش خصوصی طراحی گردیده است. در این طرح ایده های منجر به تولید محصول جدید ICT و نیز پروژه های منجر به ارتقای محصولات موجود ICT مورد حمایت قرارمی گیرند.
حمایت از تولید و ارتقاء محصولات ICT گام مهمی در توسعه بازار ICT و افزایش اشتغال از این رهگذر محسوب میشود. حمایت فوق همچنین موجب توسعه صنعت ICT کشور از رهگذر ایجاد موسسات جدید و تقویت موسسات موجود خواهد شد.