سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد علی نظری نژاد –
حوا مرغوب –
تیمور صفری –

چکیده:

یکی از ارکان اصلی رشد در اقتصاد جهانی بنگاه های کوچک و متوسط هستند و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. بسیاری از پژوهش گران بر این باورند که حل مشکل بیکاری، فقر و دستیابی به توسعه صنعتی در کشورهای جهان سوم در گرو توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در این کشورها است. امروزه بنگاه های کوچک و متوسط در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی محسوب شده و با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری عامل جذب و هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور به حساب می آیند.