سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار گروه مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خوردگی درمواردی ضروری و تشدید آن مطلوب می باشد. مس سرچشمه در طول سال حجم عظیمی از الکترولیت پالایشگاه را از مدار خارج می کند و پس از خنثی کردن اسید آن به دور می ریزد. رایجترین روش استفاده از این الکترولیت، تولید سولفات مس می باشد که بدین منظور بایدمقادیر بیشتری مس دران حل نمود. علاوه بر این واحدهای کوچک متعددی درکشور ، سولفات مس را از طریق انحلال مس در اسید غلیظ تولید می کنندکه نه تنها با تولید گاز دی اکسید گوگرد، محیط را الوده می کند بلکه دو برابر مورد نیاز اسید مصرف می نماید. افزایش سرعت خوردگی مس در اسید سوفریک رقیق می تواد راهگشا باشد. استفاده از پفک مسی که ضمن افزایش سطحتماس با ایجادمحیط های مرده در داخل خلل و فرج خود موجب خوردگی موضعی نیز میشود بسیار مطلوب می باشد. هرچند که بعضی ازکشورها از پفک مسی بدین منظور استفاده می کنند ولی هیچگونه مرجعی در مورد نحوه تولید و یا سرعت خوردگی آن یافت نشد. در این تحقیق سرعت خوردگی پفک مسی در اسیدسولفوریک رقیق با غلظت های مختلف در چند دره حرارت همراه با دمش هوا در مقایسه بانمونه های معمولی موردمطالعه قرار گرفته است. آزمایشات نشان داد که پس ازگذشت مدتی از شروع آزمایش خوردگی پفک مسی تشدید می شود. تلاش شده است باارائه مکانیزم هایی این افزایش سرعت، تبیین شود.