سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی آغولی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

باوجود دقت د رعملیات جذب و گزینش نیروی انسانی گاهی ممکن است کارکنانی وارد سازمان شوند که به دلایلی رفتار نامطلوبی در محیط کاری از خودشان نشان دهند. چنانچه هدایت راهنمایی و تذکر مدیر نتواند در اصلاح رفتار انان موثر واقع گردد در این صورت ممکن است اعمال تنبیه برای کارکنان مشکل افرین مورد توجه قرار گیرد. کاربردبجا و به موقع تنبیه آثار مثبت و سازنده ای دارند ، ولی بکارگیری نامناسب آن سبب به وجود امدن رفتارهای نامطلوب مانند افسردگی ناکامی بی اعتنای و گاهی پرخاشگری در بین کارکنان می شود.
از این مهمتر کاربرد نامناسب تنبیه نگرش کارکنان را به سازمان و مدیریت منفی می کند، که تنفر بیزاری غیبت ترک خدمات و … ازعواقب آن به شمار میروند. بسیار اتفاق افتاده که با یک تشویق و یا تنبیه به موقع و مناسب زندگی فردی از مسیر انحرافی به راه درست تغییر یافته و بر عکس اجرای تنبیه برای مدیران ساده میرسد، ولی اعمال آن به نحوی رفتار نامطلوب را تعدیل کند مشکل آفرین خواهد بود.