سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
بابک امین نژاد – دانشجوی دکتری عمران آب و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مهیار محمدزاده – کارشناس ارشد هیدرولیک محاسباتی مهندسین مشاور نامرود

چکیده:

محاسبه پارامترهای جریان در کانال های دارای پیچیدگی و دشوارهای خاص خود می باشد. فرمول های تجربی برای حل چنین مسئله ای برای کانال های باهندسه سازی وجود دارد. درفرمول های احربی باید سطح مقطع را ثابت درنظر گرفت همچنین سایر پارامترها نظیر سرعت نیز بصورت متوسط گیری اعمال می شود. در این مقاله سعی می شود ضمن بررسی روش های مختلف عددی شبیه سازی جریان و نحوه محاسبه پارامترهای آن تشریح و اصول اولیه برای تدوین یک الگوریتم و نحوه بدست آوردن معادلات ابهای کم عمق و کاربردهای آن بیان میشود. در ادامه راجع به معادلات حاکم و نحوه پایدار سازی معادلات پرداخته می شود و در انتها از نتایج مدل عددی که بر روی کانال های مورد مدلسازی قرار گرفته است، آورده می شود.