سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی سبحانی نژاد – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

وجود همه گونه نابسامانی ازنظرعملکردی ، ارتباطی ، خدماتی و اجتماعی دربافت ومحلات درونی، منطقه تاریخی رابه انزوای زیستی کشانده است . این مشکلات از آن حیث چهره بافت را ناتوان نموده که به مرور زمان و در اثر تغییر و تحولات شهرسازی ، همچنین بهدلایل اقتصادی ، اجتماعی ونبود امکانات و تسهیلات جدید و این بافت عملکرد اصلی خود را از دست داده و دچار فرسودگی و ویرانی شده است. لذا به نظر میرسد که ارائه هر طرح منسجم جهت احیا و باز زنده سازی منطقه تاریخی میبایست : اولا"ازنظرسنجی شهروندان ساکن در بافت به دست آمده باشد ، به نحوی که شهروندان لزوم اجرای آنرابه عنوان یک کمبوداحساس کنند . بدیهی است بامحور قرار دادن این موضوع زمینه مشارکت همگام وموثر مردم را به خوبی ملاحظه خواهیم کرد. ثانیا" با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی ، مسائل کالبدی و فضایی هرقسمت بافت تهیه شده باشد . ثالثا" بهتر است با توجه به شگل گیری امور مرمت در کل بافت مراتب احیاء ازجزء به کل و بصورت لکه ای (گام به گام) طراحی شود.