سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین سادات میرئی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، عضو گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برا
علی اصغر فرشی – دکترا آبیاری و زهشکی سرپرست گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تول

چکیده:

در حال حاضر طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی کل تولیدات محصولات کشاورزی ۶۵ میلیون تن می باشد که با مرز خودکفایی غذایی فاصله زیادی دارد. برای تولید این ۶۵ میلیون تن حدود ۸۵ میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنیم. بنابراین کارایی مصرف آب در ایران در حدود ۰/۷ کیلوگرم برای مصرف هر ۱۰۰۰ کیلوگرم آب می باشد. با توجه به محدودیت منابع آب و افزایش جمعیت کشور لازم است که بهره وری آب خصوصا در بخش کشاورزی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. در راستای این هدف گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اقدام به یک مطالعه میدانی با هدف جمع آوری نظرات کارشناسان مسائل آب کشور در زمینه کارایی مصرف آب و نحوه آبیاری درکشور نمود تا با استفاده از این نظرات اقدام به دادن راه کارهایی برای افزایش میزان بهره وری آب در کشور کند. که برای این منظور پرسشنامه ای تهیه و برای سازمان های مرتبط با مسائل آب ارسال شد که ۱۲۷ پاسخ دریافتگردید. و پس از بررسی نهایی نتایج ذیل حاصل گردید:
۱- در سطح تمامی شبکه های آبیاری برای برآورد نیاز آبی گیاهان از روش های تجربی استفاده می شود.
۲- در شبکه ها غالبا میزان آب آبیاری اندازه گیری نمی شود.
۳- در شبکه سنتی بیشتر کارشناسان اعتقاد به انجام خدمات سخت افزاری داشتند و سپس خدمات نرم افزاری ولی در شبکه های مدرن اعتقاد کارشناسان بیشتر به خدمات نرم افزاری و شبکه فرعی مزارع بود.
در مجموع می توان اذعان نمود با توجه به پاسخ کارشناسان لازم است در حین مطالعات شبکه آبیاری و زهشکی به شبکه های فرعی و احداق هم زمان آنها با شبکه اصلی توجه و مسائل نرم افزاری شبکه ها (مانند ترویج و آموزش کشاورزان، سازمان و نظام بهره برداری و …) بیشتر توجه شود.