سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیاز علی سپهوند – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
جیم بیتون – بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات بین المللی باغبانی واریک انگلستان

چکیده:

انتقال ژن مطلوب جهت اصلاح گیاهان زراعی سابقه طولانی دارد و به نژادگران در جهت کاهش زمان اصلاح افزایش ضریب اطمینان برای نیل به هدف تلاش های زیادی را بعمل آورده اند ر دهه های اخیر با ابداع و توسعه فن آوری های نوین به ویژه استفاده از نشانگرهای ملکولیو همسانه سازی ژن های مورد نظر نه تنها به نژآد گران را از نظر کاهش طول زمان اصلاح و افزایش اعتماد در رسیدن به هدف کمک می کند بلکه از نظر ذخایر توراثی قابل دسترس و استفاد هاز آن دست ایشان را باز نر نموده به طوری که ژ« مطلوب را علاوه بر گونه های مختلف گیاهان بلکه از سایر جانداران و حتی قارچ ها و باکتری ها نیز می توان انتخاب و انتقال داد.