سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعدالله روحی لاریجانی – دفتربرنامه ریزی و هماهنگی شرکت توانیر

چکیده:

در این مطالعه ضمن بررسی مولفه های تشکیل دهنده پیک روز شب سهم هر یک از مولفه ها در ایجاد ارتفاع قلل مصرف روز و شب تعیین گردید و با توجه به سهم هر یک از مولفه ها چنین معلوم شد که سهم روشنایی و گرمایش یا سرمایش در تشکیل ارتفاع قله مصرف قابل ملاحظه بوده و ا ین مولفه ها از سری مصارفی هستند که اعمال معیارهای صرفه جوئی در آنها دارای اثرات سوء در آهنگ رشد اقتصادی کشور نمی باشد و در ضمن اگر این معیارها بنحوی معقول و عملی انتخاب گردد موجب عدم رفاه مصرف کنندگان نیز نخواهد شد . بر این اساس پیشنهاداتی در زمینه چگونگی کاهش ارتفاع قله مصرف شب ارائه گردیده است .