سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شیوا شوندی – شرکت خدمات مهندسی برق ایران (مشانیر)- بخش انرژیهای نو

چکیده:

در این مقاله بحث چیدمانی بهینة توربین های بادی و نحوه آرایش آنها در مزارع باد و نحوه چیدمانی توربین ها در نیروگاه بادی (خراسان) مورد بررسی قرار می گیرد واشاره ای نیز بهنحوه آرایشتوربین هادر نیروگاه بادی منجیل و کشور اتریش خواهیم داشت. در این مقاله تاکید بیشتر بر شبیه سازی کامپیوتری سایت های نیروگاهی جهت چیدمان بهینة توربینهای بادی توسط نرم افزارهای تخصصی باد می باشد.