سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیم بهاری خسرقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تبریز
سهراب خانمحمدی –

چکیده:

چیدمان پایگاه داده به اختصاص هریک ازاجزای معنادار پایگاه داده مانند جداول اندیسها و … به مجموعه ای ازدیسکهای دردسترس اطلاق میشود با این ویژگی که چه درصدی ازهرجز درهردیسک چیده شده است چون انتخاب مناسب چیدمان پایگاه داده ها بستگی به ماهیت مساله دارد باید ازتکنیکهایی برای چیدمان پایگاه داده ها استفاده کرد که درعین بهره گیری ازموازی سازی I/O به سربار ناشی ازدسترسی های تصادفی مکرر به دیسک غلبه کرد الگوریتم های موجود TS-GREEDY که توسط Agrawaوهمکارانش برای چیدمان پایگاه داده ها پیشنهاد شده چون ازالگوریتم های پارتیشن بندی بهره مییگرد دربیشتر موارد منجر به تولید جواب بهینه محلی میگردد اما الگوریتم های تکاملی ازجمله الگوریتم ژنتیک چون با یکسری جوابهای تصادفی شروع به کارمیکنند اگرفاکتورهای الگوریتم ژنتیک ازابتدا درست انتخاب شوند منجر به تولید جوابهای بهینه سراسری خواهند شد دراین مقاله روی پایگاه داده فرضی با ۵رابطه و ۴دیسک هردو الگوریتم پیاده سازی شد بهترین چیدمانی که با تکنیک TS-GREEDY بدست آمد دارای زمان پاسخ ۲۲۸ بود و چیدمان بهینه بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک دارای زمان پاسخ ۱۷۴بود