سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جوانبخت – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای بررسی نهشته های سازنده سفید کود در منطقه آق در بند چهار برش و مورد مطالعه قرار گرفته است. موتور پتروگرافی صحنه‌های سازنده سپید او منجر به شناسایی دو گروه از رخسار هی آذر آواری و کربنات شده است. ازآنجایی‌که این رخسار حاد در یک روز پیش کمانی تشکیل گردیده است در هنگام فعالیت کمان‌ها، رخساره های آذرآواری که شامل توف و لاپیلی توف هستند در بین رخساره های کربناتی تشکیل شده است. روزنه‌های کربنات سازنده سفید کف در یک پلاتفرم کربنات نوع رمپ و در چهار کمربند رخساره ای دریای باز ، سد ، لاکون و جزر و مدی بر جای گذاشته شده است. مطالعات پتروگرافی و صحرایی نشان داده است که سوپر سکانس سازنده سپیدرود در برش الگو از چهار سکانس رسوبی رده سوم تشکیل شده است. مرز تحتانی این سوپ سکانس با یک افق خاک قدیمه و مرز فوقانی آن به فرم ایده فرسایشی است. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب در گردش این برش با منحنی جهانی نشان می‌دهد که روند کلی پیشروی سطح آب دریا دهد و مشابه و با یک سوپر سکانس پیشرونده در زمان اسکیتین پس این مشخص گردد. تفاوت‌های مشاهده شده بیشتر در متمرکز و تعداد سکانس ها است که ناشی از تغییر شرایط رسوب‌گذاری در منطقه مورد مطالعه است.