سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نظرزاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
مهدی نجفی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
اسدالله محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

رسوبات کربناته ژوراسیک فوقانی در شمال غرب مشهد (زون بینالود) از کلسی لوتایت های سفید رنگ چرت دار بالا به بندی متوسط تا ضخیم و کلسی رودایت های توده ای و خاکستری رنگ تشکیل شده است. اینسنگ ها از چهار مجموعه رخساره ای و سیزده زیر رخساره تشکیل شده است. مطالعات قبلی این رسوبات را به عنوان سازندی از گروه مگو معرفی نموده و در چهار گوش ۱:۲۵۰۰۰۰ مشهد نیز بعنوان سازند مشخصی معرفینشده است. مطالعات اخیر نشان می دهد که رسوبات ژوراسیک فوقانی شمال غرب مشهد با رسوبات سازند لار شباهت داشته و پیشنهاد می گردد که این واحد سنگی به عنوان سازند لار معرفی گردد.