سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم اسمعیلی قیوم آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

رخنمون مناسبی از سنگهای کرتاسه بالایی در جنوب غرب دامغان، کوه بز وجود دارد. مجموعه این سنگها ازسنومانین تا کیناسین گسترش دارند. این توالی رسوبی به صورت ناپیوسته روی شیلهای آلبین و در زیر کنگلومرای فجن قرار میگیرد. تشابه رسوبات کرتاسه بالایی و رسوبات پوشاننده در دو طرف گسل عطاری (شمال غرب و جنوب شرق) گسترش حوضه رسوبی یکسانی را نشان می دهد. در برش کوه بز سه واحد لیتوستراتیگرافی تخریبی، کربناته مارنی و کربناته چرب دار تشخیص شده است.