سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد
یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم تهران
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضه رسوبی کپه داغ در شمالشرق ایران قرار داشته و حاوی ضخامت زیادی از رسوبات ژوراسیک میانی تا الیگوسن است. این رسوبات طی چندین مرحله پیشروی و پسروی دریا و در اثر فرونشینی حوضه بر جای گذاشته شده است. پس از آخرین فاز پسروی دریا در کرتاسه فوقانی و رسوبگذاری سنگهای سیلیسی اواری قرمزرنگ سازند پسته لیق در محیط های قاره ای، مجددا دریا ازسمتغرب به شرق پیشروی نموده و رسوبات کربناته سازند چهل کمان ته نشین شده است. این سازند با سن پالئوسن به طور هم شیب و تدریجی بر روی سازند پسته لیق و در زیر مارن ها و شیل های زیتونی رنگ سازند خانگیران قرار دارد.
سازند چهل کمان عمدتا از سنگهای کربناته به همراه لایه هایی از رسوبات آواری و تبخیری تشکیل شده که از نظر موروفولوژی ستیغ های مرتفعی را به وجود آورده است. این سازند عمدتا در شرق حوضه کپه داغ و در جنوب دشت سرخش رخنمون داشته وبه طرف شمال در زیر سازند خانگیران مدفون می گردد.
هدف از انجام این مطالعه، بررسی دقیق چینه شناسی توالی ها (sequence stratigraphy) در یکی از برشهای این سازند است که حاوی یک دره فرسایشی (incised valley) است که در سیستم رسوبگذاری کربناته تشکیل شده است. در انجام این پروژه علاوه بر اندازه گیری توالی چینه شناسی، حدود ۱۵۰ نمونه صحرایی برداشت و به طور دقیق جهت بررسی تغییرات رخساره ای مورد مطالعه قرار گرفته است.