سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهدی نجمی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدا… محبوبی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
شمسی کهریزی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در نقشه ی زمین شناسی ۱/۲۵۰۰۰ مشهد در شمالکوههای بینالود سنگ آهکهایی رخنمون دارد که با سن کرتاسه ی تحتانی مشخص شده است. اینواحد سنگی عمدتاً از سنگ آهکهای حاولی اائید و اربیتولین تشکیل شده است که به فرم هم شیب بر روی رسوبات سیلیسی آواری شوریچه (نئوکومین) و در زیر رسوبات کواترنر قرار گرفته است. مطالعه ی انجام شده نشان داده است که این واحد سنگی از ۱۱ رخساره ی میکروسکوپی تشکیل شده که مؤید محیط های کم عمق دریایی می باشد. شناسایی ۹ گونه فسیل فرامینیفر، سن بارمین-آپسین را برای این واحد مشخص نموده است. مقایسه ی اختصاصات رخساره های سنگی این واحد با توالی های مطالعه شده در کپه داغ و البرز نشان می دهد که می توان این سنگهای آهکی را به عنان سازند تیرگان معرفی کرد.