سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم حیدری – دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی
عبدالحسین امینی – دانشگاه تهران، گروه زمین شناسی
محمد علی ریاحی – دانشگاه تهران، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک
پورداد فرزدی – مدیریت اکتشاف شرکت نفت، بخش اکتشافات ژئوفیزیکی

چکیده:

مطالعات چینه شناسی سکانسی صورت گرفته بر روی دلتای قدیمی سفید رود حاکی از آن است که مرز بین رسوبات پلیوسن (چلکن) و کرتاسه یک مرز سکانسی است. بر روی این مرز سکانسی ضخامت زیادی از رسوبات سازند چلکن در یک گستره سیستم تراز پایین (Low stand system tract) نهشته شده اند بدنبال این مرحله از رسوبگذاری نهشته های مربوط به مراحل بالا آمدن سطح آب دریا گسترش یافته اند.