سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خسرو خسرو تهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حمزه صیدی ساروئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

جهت مطالعه زیست چینه شناسی و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه زیرین در شمال شرقی اصفهان، دو برش چینه شناسی به شرح زیر انتخاب شد. از این دو برش جمعاً ۳۰۰ نمونه برداشت شد که مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برش های فوق از نظر فسیل شناسی و میکروفاسیس مطالعه شده و گونه های متعددی از روزنه داران بخصوص از خانواده اوربیتولینیده شناسایی گردید. اولین برش در ناحیه شمال شرقی اصفهان در دهکده دیزلو برداشت شده است. ضخامت کلی رسوبات کرتاسه زیرین در این ناحیه ۷۸۰ متر است. دومین برش در شمال شرقی اصفهان و در شمال غرب دهکده پیناوند و در کوه تخت سرخ برداشت شده است. این برش با ضخامت ۱۰۸۰ متر و دارای ۷ واحد سنگ شناسی مشخص می باشد. واحدهای سنگ شناسی موجود در دو برش چینه شناسی به شرح زیر قابل ذکر است که با توجه به مجموعه فونای موجود، سن رسوبات مزبور بارمین بالایی تاکنیاسین پیشنهاد می شود: ۱- واحد ماسه سنگ و کنگلومرایی به ضخامت حدود ۴۰۰ متر که به صورت دگرشیب بر روی شیل لیاس قرار گرفته است.۲- واحد دولومیتی به ضخامت حدود ۲۰ متر که حاوی Trace Fossil می باشد. ۳-واحد آهک کربناتی زیرین به ضخامت حدود ۳۰۰ متر که حاوی جنس ها و گونه های زیادی از روزنه داران می باشد. ۴-واحد شیل و مارن با تداخل هایی از لایه های آهکی که به نام واحد شیل زیرین معروف است. ۵-واحد کربناتی بالایی با ضخامت حدود ۱۰۰ متر که به صورت آهک آلی-تخریبی نازک لایه تا ضخیم لایه در منطقه مشخص می باشد. ۶-واحد شیل بودانتی سراس دار با ضخامت حدود ۸۰ متر که حاوی آمونیت است. ۷-واحد آهک اینوسراموس دار به ضخامت حدود ۱۲۰ متر و حاوی گونه های متعدد اینوسراموس و انواع نمونه های فرامینیفر پلاژیک از خانواده گلوبوترونکانیده. با مطالعه عناصر اسکلتی و غیر اسکلتی و سیمان موجود در مقاطع نازک، به طور کلی چهار نوع محیط رسوبی جزر و مدی، لاگون، سدیا بار و دریای باز تشخیص داده شده است.