سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدناصر رئیس السادات – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

حوضه رسوبیکپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد. در این تحقیق چینه شناسی و آمونیت های سازند سنگانه مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ده ستون چینه شناسی اندازه گیری و بیش از ۳۵۰ نمونه برداشت شده است. ضخامت سازند سنگانه در طول حوضه متغیر بوده و بیشترین ضخامت را در قسمت میانی حوضه دارد.
جنس ها و گونه هایی از خانواده های Ancyloceratidae, Deshayesitidae, Desmoceratidae, Douvilleiceratidae, Cymatoceratidae, Oppeliidae, parachoplitidae دراین مطالعه شناسایی و گزارش شده است. این مجموعه فسیلی سنی معادل آپسین زیرین – تا پایینترین قسمت آلبین زیرین را مشخص می سازد.