سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد عامری – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رخساره های فسیل دارکامبرین درشمال و جنوب شرق کرمان گسترش دارند. در این تحقیق رخنمون دو راهی شهداد ۱۲ کیلومتری جنوب شرق کرمان بطور سیستماتیک و دقیق نمونه برداری و مطالعه گردید. این رخنمون ۱۹۰ متر ستبرا (ضخامت ) داشته که قسمت اعظم آن از اهک های تیره رنگ، آهک های ااولیتی، آهک مارنی با میان لایه هایی از سیت استون تشکیل شده اند. سنگواره ها معمولا در آهک مارنی تجمع دارند. رخنمون مورد مطالعه به سه بخش تقسیم و سنگواره های تریلوبیت، استروماتولیت، بازوپایان و گاستروپودها در آن شناسایی گردید که سن کامبرین میانی تا فوقانی را برای لایه های فسیل دار معرفی می نمایند. این رخنمون با برش الگوی سازند کوهبنان قابل مقایسه است. بر اساس خصوصیات بارز از جمله قابل دسترسی، حالت عادی لایه ها، ستبرا ، تجمع و تنوع سنگواره ها رخنمون دو راهی شهداد بعنوان برش محلی (Type Locality) سازند کوهبنان پیشنهاد می گردد.