سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوشین مهربان – کارشناسی ارشد چینه شناسی از دانشگاه تهران
حسین پرتو آذر – سازمان زمین شناسی کشور
فرشته سجادی – دانشکده علوم

چکیده:

سری رسوبات پالئوزویک بالایی در ۲۸ کیلومتری شمال شرق لوشان، شمال روستای سنگرود، در دره مارسلان برونزد دارد سیستم پرمین در برش مارسلان از نظر چینه شناسی همچنین تعیین اشکوب های سیستم پرمین در این ناحیه از رشته جبال البرز مورد مطالعه قرار گرفته است. واحدهای سنگی تشکیل دهنده این سیستم از پایین به بالا عبارتند از: ابتدا سازند درود به سن اسلین – ساکمارین که سه عضو را شامل می گردد و سپس سازند روته به سن مرغابین که دو عضو را شامل می گردد و بروی آن سازند نسن به سن جلفین پیشین تشخیص داده شده است که دو عضو را شامل می گردد مرز بالایی آن به صورت ناپیوستگی هم شیب در زیر سازند الیکا قرار گرفته است.