سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اکبری بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
ایرج مغفوری مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی
داریوش باغبانی – دکترای چینه و فسیل شناسی
علی رحمانی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی

چکیده:

دراین مقاله چینه نگاری زیستی سازند آسماری با ضخامت ۶۳۳ متر درچاه شماره ۲۵ نفتی میدان نفتی گچساران مورد مطالعه قرار گرفته است. مرز زیرین سازند آسماری در این چاه با سازند شیلی پایده تدریجی بوده و مرز بالایی آنسازند تبخیری گچساران می باشد. لیتولوژی این سازند عمدتا سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت می باشد پس از مطالعه ۲۲۰۰ مقطع نازک میکروسکوپی مجموع ۴۲ جنس و ۴۱ گونه فرامینیفر بنتیک شناسایی شد همچنین سه زون تجمعی و یک زیرزون معرفی گردید.