سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج مغفوری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

سازند تاربوریک واحد سنگ چینه نگاری کربناته می باشد که در حوضه زاگرس بین گسلهای زاگرس رورانده و زاگرس مرتفع و خاور گسله سبزپوشان رخنمون دارد . ویژگیهای زیست چی نهنگاری این سازند در چهار برش چینه نگاری ( رباط، چم سنگر، بلغار و سروستان ) مورد مطالعه قرار گرفت . براساس نتایج این مطالعات، سن سازند تاربور، در برش سروستان مائستریشتین پیشین تا میانی و برای برشهای دیگر مائستریشتین میانی پیشنهاد میگردد .