سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اصغر ثیاب قدسی – ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در قسمت جنوب شرق شهرستان ارومیه قرار داشته و از نظر تقسیمات زمین شناسی بخشی از کمربندتکتونیکی ارومیه – دختر می باشد. سازند های آن از نظر سنی مربوط به تر شیاری و کواترنری هستند.گستره وسیعی از ناحیه را سنگهای بازیک تا اسیدی به خود اختصاص داده است . دگرسانی ها درمنطقه بیشتر از نوع کوارتز سریسیتی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نتایج صحرایی ، دگرسانی ها، اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه و تلفیق آنها با روش منطق فازیFuzzy Logicبهترین منطقه از نظر درصد عیار کانی سازی عناصر مس، وانادیم، کبالت ومولیبدن جهت مغزه گیری و مطالعات تکمیلی شناسایی گردید