سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شفیع زاد – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
کاظم سیدامامی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
سیدحمید وزیری – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نادر کهنسال قدیم وند – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

رخنمون های مناسبی از سنگ های ژوراسیک میانی در دامنه کوه های تپال و پریخان در غرب شاهرود (محدوده ساختاری البرز شرقی) وجود دارد. سازند دلیچای در منطقه مورد مطالعه اساس از تناوب های مارنی و آهکی تشکیل شده است. این سازند با ۲۳۵ متر ضخامت در دو برش تپال و پریخان مورد مطالعه چینه شناسی، فسیل شناسی و محیط رسوب قرار گرفته و به ۸ بخش تقسیم و توصیف شده است. سازند دلیچای در هر دو برش مذکور، در مرز زیرین خود به واسطه یک ناپیوستگی فرسایشی موازی بر روی سازند شمشک قرار داشته و در مرز بالایی به طور هم شیب وگذرتدریجی توسطسنگ آهک های ضخیم لایه سازندلار پوشیده میشود.
از دو برش مورد مطالعه، ۱۹۸۵ نمونه فسیلی جمع آوری گردید، که ۱۷۴۹ نمونه آمونیتی و ۲۳۶ نمونه از دیگر گروه های فسییلی (بلمنیت، گاستروپود،پلسی پور، براکیوپود، اکینودرم، اسفنج)بوده، بامطالعات انجام شده ۴۲ جنس و ۶۷ گونه آمونیتی شناسایی و معرفی شده است. بر اساس مجموعه فسیلی شناسایی شده برای سازند دلیچای در منطقه غرب شاهورد سن باژوسین پسین – آکسفوردین پیشین را می توان در نظر گرفت . فون های آمونیتی ژوراسیک میانی غرب شاهرودعمدتا با فون های آمونیتی اروپای شمال غربی و زیر مدیترانه ارتباط نزدیکیرا نشان می دهد. مطالعه میکروفاسیس ها نشان میدهد که نهشته های سازند دلیچای عمدتا در بخش عمیق دریای باز نهشته شده اند.