سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا حکیم زاده – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه اصفهان
علی صیرفیان – استادیار چینه و فسیل شناسی
حسین ترابی – استادیار چینه و فسیل شناسی

چکیده:

این پژوهش به طور عمده در رابطه با فوقانی ترین قسمت بخش میانی و بخش بالایی سازند آسماری در جنوب لردگان می باشد این سازند در ناحیه مورد مطالعه عمدتا از سنگهای کربناته تشکیل شده که در سه محیط لاگون، دریای باز و حوضه ته نشست یافته است. بررسی چینه نگاری سکانسی مقطع مورد بررسی به شناسایی دو سکانس رسوبی انجامید در سکانس اول که با بخش فوقانی سازند آسماری میانی (اکی تانین ) مشخص می گردد تنها رخساره های پسرونده به طرف لاگون (HST) وجود دارد مرز بین این سکانس و سکانس دوم از نوع SB2 می باشد سکانس دوم منطبق بر آسماری فوقانی (بوردیگالین) بوده و رخساره های پیشرونده به سمت دریای باز (TST) و رسوبات پسرونده به طرف لاگون (HST) را در برمی گیرد.