سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
زهرا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سازند داریان آپتین یکی از سنگهای مخزن هیدروکربور درجنوب باختر ایران است بررسی رخساره های این سازند در برش روزمینی اشگر ( زون ایذه) و چاه ماماتین ۱۰ بخش شمالی فروافتادگی دزفول نشان میدهد که سازند داریان تنها دربردارنده رخساره های وابسته به دریای ژرف (شیل/ آهک پلاژیکو آهک دوباره نهشته شده است . این رخساره های نشان می دهند که سازند داریان در یک پلاتفرم کربناته نوع شلف نهشته شده است.