سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی برزگرزندی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم
مهدی نجفی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند داریان (آپتین – آلبین پیشین) سنگ مخزن مهمی در حوضه زاگرس به شمار می رود بررسی تغییرات رخساره ای و بازسازی محیط رسوبی قدیمه در ناحیه فارس داخلی برش نمونه و چاه شماره ۳ سروستان نشان میدهد که این توالی ها در یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپدر چهار زیر محیط دریای باز، سد، لاگون باز و محصور نهشته شده اند. مطالعه رخساره ای ، شواهد صحرایی و بررس یو تفسیر نمدارهای جاه پیمایی ، منجر به شناسایی ۴ سکانس رسوبی برای رسوبات مورد نظر شده است که به توسط مرز سکانسی نوع اول (SB1) و پیوستگی های قابل انطباق (SB2) محصور شده اند. علاوه بر این منحنی مربوط به تغییرات سطح آب دریادر توالیهای موردمطالعه با منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا تا حدودی قابل انطباق است و تفاوتهای جزیی موجود نیز ناشی از رویداد های ساختاری محلی بوده است.