سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
محمدحسین آدابی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
هرمز قلاوند – کارشناسی ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز
علی غبیشاوی –

چکیده:

دراین مطالعه سازند کربناته فهلیان با سن بریازین تا هوتروین به منظور بررسی رخساره های میکروسکوپی و چینه نگاری سکانسی در برش نمونه واقع در تاقدیس فهلیان و برش زیرسطحی چاه ۵۵ میدان نفتی گچساران واقع در زون ساختاری فروافتادگی دزفول جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت. برپایه مطالعات پتروگرافی ۱۲ رخساره میکروسکوپی شناسایی گردید که در ۴ کمربند رخساره ای جزر و مدی ، لاگون، سد و دریای باز نهشته شده اند و باتوجه به رخساره های میکروسکوپی شناسایی شده این توالی کربناته در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ با شیب ملایم تشکیل شده است.