سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
خلیل نور افکن – دانشجوی دکترای رسوب شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

برای مطالعه چینه نگاری سکانسی سنگهای پرمین بالایی در منطقه عجب شیر، مقطعی از این سنگها در خاور شهرستان عجب شیر بررسی شده است. شش سکانس رسوبی وابسته به سوپر سکانس آبساروکای میانی در پرمین بالایی منطقه مورد مطالعه شناخته شده اند که با سکانس های جهانی انطباق کامل دارند. سن سکانس ۱ تا ۴ مورگابین و سن سکانس ۵ مدین است. سکانس ۶ به سن جلفین پییشین کامل نیست و بخش زیادی از آن با فاز لاتریت زایی پیش از تریاس از بین رفته است. سکانسهای پرمین بالایی در بر گیرنده بیش از۳۹ پاراسکانس به سوی بالا کم ژرفا شونده هستند .