سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
وصال یحیی شیبانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعات پتروگرافی سنگهای موجود در شمال روستای امان آباد واقع در شرق کوههای بینالود (به سن آپسین) نشان داده است که این واحد از رسوبات کربناتی و سیلیسی آواری تشکیل شده است. بررسی تغییرات رخساره ای و بازسازی محیط رسوبی سنگهای ناحیه مورد مطالعه، رسوبگذاری کربناتهارا در یک پلاتفرن کم عمق از نوع رمپ و در چهار زیر محیط دریای باز (Open marine) ، پشته (Shoal) ، لاگون (Lagoon) و ساحل / پهنه جزر و مدی (beach/Tidal flat) به اثبات می رساند . شواهد صحرایی و آزمایشگاهی موجود در رسوبات کرتاسه زیرین همچنین منجر به شناسایی ۲ سکانس رسوبی (DS) شده است که هر یک از آنها توسط ناپیوستگی های فرسایشی (SB1) محصور شده اند. علاوه بر آن مقایسه منحنی تغییرات سطح آب دریا در توالی مطالعه شده با منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا نشان می دهد که این منحنی ها تا حدودی همخوانی داشته و تفاوت های موجود ناشی از رویدادهای محلی بوده است.