سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد لنکرانی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی دانشگاه تهران
عبدالحسین امینی – عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
حسین مصدق – عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

توالی رسوبی پرمین در برش لب نسار (البرز شرقی)، از سارندهای روته(پرمین میانی) و نسن(پرمین فوقانی) تشکیل یافته است. این رسوبات که اختصاصات محیط های دریایی تا قاره ای را نشان می دهند در بخش های رو به خشکی حوضه پالئوتتیس نهشته شده اند. بر مبنای اختصاصات رسوب شناختی، چهار سکانس رسوبی رده سوم در منطقه مورد مطالعه شناسایی شده است. سکانس هاس اول و دوم که به سازند روته تعلق دارند، ماهیت مختلط آواری- کربناته داشته و سکانس هاس سوم و چهارم(مرتبط با سازند نسن) عمدتا ماهیت آواری دارند. درمقایسه با سکانس هاس جهانی، ابرسکانس در برگیرنده کل نهشته های پرمین در البرزشرقی، با ابرسکانس آبزاروکای میانی با ترانسپکاس مطابقت دارد.تشکیل این ابرسکانس با رخداد ذوب یخچالی گندوانا و بالاآمدگی جهانی سطح آب دریاها در پرمین میانی آغاز شده و تا اواسط پرمین فوقانی ادامه یافته است. افت جهانی سطح آب دریاها در پایان پرمین، موجب پایان رسوبگذاری این مجموعه و گسترش ناپیوستگی وسیع مرز پرمین- تریاس شده است.