سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن ابراهیمی ورکیانی –
رعنا ناهیدی وافی –

چکیده:

سازنده کژدمی ( آلبیت تا سنومانین پیشین) شامل شیل های خاکستری تیره و بیتومین دارد و میان لایه‌های نازک از واحدهای روسی است. مرز پایینی آن باآهک های سازند سازنده داریان ناپیوسته و مرز بالای آن با سازند سروک پیوسته است. بخش پایینی سازند سروک ( مادود ) به طور عمده از سنگ آهک ضخیم لایه ساخته شده است. سازنده کژدمی در بخش پایینی سازند سروک ( مادود ) در منطقه مورد مطالعه دربرگیرنده یک سکانس رسوبی است. این سکانس با مرز سکانسی نوع – ۱ ، برای سازند داریان جای دارد و در بردارنده دست رخسار های LST (رخسار هی تالابی و پهنه بین جزر و مدی پایینی ) است. سازند کژدمی در چاه بوشگان -۱ دربردارنده سه بخش A ، B و C است و بر اساس فسیل ها ی موجود این سازند جز زون زیستی (۱۹) است. روی بخش C سازنده کژدمی سنگ آهک های بخش پایینی سازند سروک ( مادود ) قرار گرفته است که این بخش جزء زون زیستی (۲۱) است.