سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پرتوآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات
حسین پرتوآذر – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

برش چینه شناسی اسفه در ۱۸ کیلومتری شمال شرق شهرضا و ۶۵ کیلومتری جنوب اصفهان قرار گرفته است هدف از این مطالعه بررسی لیتواستراتیگرافی زیست چینه ای و چگونگی وضع قرار گرفتن مرزهای پرمین – تریاس همچنین سن زمین شناسی آنها می باشد. در مطالعه زیست چینه ای این برش وجود فسیلهای شاخص از فورولینیدها نظیر فسیلهای ملاحظه شده است که دارای کیفیت بالایی نسبت به جاهای دیگر است. دراین مطالعه تغییر سن زمین شناسی در عضو ۳ سازند سورمق و همچنین تغییرات لیتولوژی که در همردیف سازند همبست وجود دارد مورد بحث قرار گرفته است.