سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیزالله طاهری – دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه زمین شناسی
حسین حیدرنیا – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند قلی در ناحیه دهملا گسترش نسبتا وسیع و کاملی از خود نشان می دهد. توالی این سازند جهت تشخیص رخساره ها و محیط رسوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. حضور ساختمانهای رسوبی از قبیل دانه بندی تدریجی، چرخه های کامل و ناقص بوما، قالب های قاشقی شکل (فلوت کست) تول کست و آثار فسیلی فراوان (ایکنوفاسیس نرئیتس) حاکی از ته نشیت سنگهای سازند قلی در یک محیط دریایی عمیق و توسط جریانهای آشفته می باشد. این سنگ ها به صورت توالی های ضخیم شونده به سمت بالا مشاهده می شوند.
همراهاین مشخصات فعالیت های تکتونیکی به طور همزمان در ته نشست رخساره های توربیدایتی نقش عمه ای داشته اند. در اثر فاز کششی حوضه ریفتی ایجاد شده و به طور همزمان با رسوبگذاری گدازه های بازیک بر روی رسوبات قرار گرفته اند.