سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلی ایزدی کیان – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منطقه آلمابولاغ در بخش شمال غرب زون سنندج سیرجان و در ۱۵ کیلومتری غرب همدان قرار دارد. در این منطقه سه مجموعه سنگی شامل: نهشته های رسوبی – آتشفشانی آلمابولاغ در زیر، کربنات چنار شیخ در بخش میانی و فیلیتهای همدان در بخش بالایی وجود دارد. این مجموعه ها در رخساره شیست سبز دگرگون شده اند. سه نسل چین خوردگی در این منطقه برداشت گردید. برگوارگی اول موازی با سح محوری چینهای نسل اول با تشکیل کانیهای ورقه ای دما پایین تا متوسط شکل گرفته است. برگوارگی دوم که برگوارگی اصلی منطقه است . بموازات سطح محروی جینهای بسته تا یال مواری نسل دوم که بیشتر بصورت خوابیده مشاهده می گردد. ایجاد شده که محور این چینها تقریبا افقی و روند شمال غرب – جنوب شرق دارند. مکانیسم تشکیل این چینهاخمشی – برشی می باشد. بگروارگی سوم بموازات سطح محوری چینهای باز تا آرام و قائم نسل سوم بصورت محلی و ضعیف تشکیل شده است.