سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام بیک پور – دانشجوی دکتری دانشگاه فرانکفورت
پروفسور گرنولد سولاف – دانشگاه فرانکفورت

چکیده:

این مطالعه در مورد مدلسازیآنالوگ(مشابه سازی) تحت انقباض و فشارش بحث میکند پلاستین یک ماده مناسب برای سنگ ها و ساختارهای زمین شناسی است. بنابراین اغلب این ماده برای آزمایشات استفاده می شود. پلاستین و مخلوط پلاستن/ روغن می تواند به عنوان مدل برای جریان انواع مختلف سنگ ها و ساختارها استفاده شود. این مطالعه با ۴ لایه مختلف با ویسکوزیت و مولفه استرس N2 که بین یک ماتریکس ضعیف با ویسکوزیته و مولفه تنشی N1 قرار گرفته انجام می گیرد. نمونه های قبل از دگر ریختی(ماتریکس و لایه) مکعبی شکل با ابعاد ۱۲ سانتیمتر می باشد. همه آزمایشات در درجه حرارت ۲۴ درجه و نرخ های استرین E1 با یک استرین محدود ۵۰ درصد انجام گرفته است . این مطالعات آزمایشگاهی در راستای دستیابی به چگونگی تشکیل چین ها و بودین ها در حالتی که یک لایه در جهت عمود به محور Z=Y در بیضوی استرین محدود باشد انجام شده است. در نهایت ۴ نمونه به دست آمده به سی تی اسکن جهت آنالیز و تحلیل های بعدی منتقل می شود.