سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

خلیل سرکاری نژاد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شیراز
مهران ارین – دانشجوی دوره دکتری تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

چین های گوش خرگوشی (Rabbit Ear Folds) یکی از پدیده های ساختاری جالب کمربند چین خورده ساده زاگرس است. در مورد ساز و کار تشکیل این چین ها، تا کنون اتفاق نظری حاصل نگردیده است و محققان تنها به ذکر عوامل مؤثر در تشکیل آنها بسنده کرده اند. در این پژوهش، شرایط مشاهده شده برای ایجاد این ساختار در بخش هایی از کمربند چین خورده ساده زاگرس تشریح شده و بر این اساس حالت خاصی از راندگی های همراه با چین خوردگی، به عنوان ساز و کار مؤثر در توسعه چین های گوش خرگوشی معرفی شده است.