سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام آفتابی – پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی

چکیده:

گنبدهای نمکی مورد مطالعه در منطقه زاگرس قرار دارد. این بررسی ها در راستای بررسی های Halokinesis گنبدهای زاگرس است که توسط پروفسور کریستوفر تالبوت و سازمان زمین شناسی کشور انجام میشود. به طور کلی نشانگرهای داخل نمک در گنبدهای نامبرده حداکثر تا ۲ متر حرکت داشته است. بین ساختارهای داخلی گنبد نمکی و ساختارهای اطراف گنبد و بین نمک و گسل ارتباط تنگاتنگی وجود دارد بنابراین در رابطه با ارتباط ساختارهای داخلی و خارجی گنبدهای مورد مطالعهبه طور اختصار توضیح داده شده است. تشابهات ساختاری زیادی بین ورقه نمکی و ورقه سنگی رانده شده وجود دارد بنابراین نمک تکتونیک یک کلید بسیار مهم برای بررسی های زمین ساخت راندگی است. نمکیر می تواند به عنوان روراندگی (overthrust) نمکی نام گذاری شود.
سه عامل موثر بر حرکت ورقه های تراستی در حرکت نمکیرهاهم موثر است.
در تین نوشته تعبیر و تفسیر مختلفی از قانونتیر و کنان در نمک صورت گرفته است که به شناخت نتمکیر کمک شایانی می نماید. از شناخت نمکیر و ساختارهای آن و تفاوت آن از توده نمکی اصلی می توان برای طرحهای اقتصادی مثل طرح پتاس و ذخیره سای مواد در گنبدها سود جست و این از راه اطلاع از عمق نمک و چگونگی لایه های حاوی پتاس در چیم خوردگی هاست که فقطبا شناخت نمکیر و ساختارهای آن امکان پذیر است.