سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عادل ساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن موذن – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

کانیهای گارنت – پلاژیوکلاز – مسکویت – بیوتیت درتعادل با هم در سنگهای متاپلیتی دگرگونی جنوب غرب ماهنشان متبلور شده اند. شیمی کانیهای همزیست با استفادهاز آنالیز مایکروپروب مشخص گردید. با استفاده از سیستمهای GPMB-Fe , GPMB-MG فشار تشکیل این سنگها حدود ۳/۵ کیلوبار و دمای تشکیل آنها حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد محاسبه گردید.دماهای و فشار محاسبه شده با دماها و فشارهایی که به کمک ترمومتر تبادلی گارنت – بیوتیت و پتروژنتیک گردید بدست آمده می باشد. با استفاده از این داده ها گرادیان حرارتی ۴۰ درجه سانتیگراد بر کیلومتربرای پوسته ماهنشان بدست آمده است. بنابراین با توجه به این اطلاعات دگرگونی نوع باکان برای سنگهای دگرگونی جمله جنوب غرب ماهنشان در نظر گرفته شده است.