مقاله ژئوتوريسم، رويكردي نو در بهره گيري از جاذبه هاي ژئومورفولوژيكي «مطالعه موردي: غار كرفتو در استان كردستان» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ژئوتوريسم، رويكردي نو در بهره گيري از جاذبه هاي ژئومورفولوژيكي «مطالعه موردي: غار كرفتو در استان كردستان»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكوتوريسم
مقاله ژئوتوريسم
مقاله غار كرفتو
مقاله جاذبه هاي ژئومورفولوژيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي هيمن
جناب آقای / سرکار خانم: قادري زاده هانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توريسم صنعتي درآمدزا و با صرفه اقتصادي بسيار مناسب است كه با ايجاد تبادلات فرهنگي و اجتماعي ميان ملل مختلف به خاطر فقدان آلودگي هاي زيست محيطي امروزه بسيار مورد توجه مي باشد. جاذبه هاي طبيعي هر كشوري در جذب گردشگر نقش بسزايي دارند. طبيعت گردان (اكوتوريست ها) امروزه جزو گردشگراني محسوب مي شوند كه بدون آسيب هاي جدي به طبيعت از مناظر طبيعي ديدن مي كنند. ژئوتوريسم شاخه اي است از اكوتوريسم كه در آن شخص بازديد كننده به دنبال مشاهده جاذبه هاي ژئومورفولوژيكي، يافته هاي ديرينه انسان شناسي، غارها، جذابيت هاي معدني و … است. غار كرفتو در استان كردستان از جمله نقاط ديدني است كه در كنار جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي استان داراي جذابيت هاي طبيعي بكر و بي نظيري است كه مي تواند توجه هر طبيعت گردي را به خود جلب نمايد. در تحقيق حاضر با هدف ارزيابي و تخميني از پتانسيل هاي گردشگري محدوده مورد مطالعه دو فاكتور راه هاي دسترسي و پتانسيل گردشگري محاسبه گرديدند. فاكتور راه هاي دسترسي بر اساس ضريب فشردگي (pr) و پتانسيل گردشگري بر اساس ضريب (EP) با كمك ماتريس مربوط به امتيازها و پتانسيل هاي اكوتوريستي منطقه مطالعاتي محاسبه شده اند. بر اساس نتايج به دست آمده از شاخص Pr، موقعيت B (غار كرفتو) با ضريب ۰٫۳۳ داراي بيشترين امتياز مي باشد و به ترتيب بعد از آن موقعيت C (چين خوردگي ها) و موقعيت A (روستاي گور بابا علي) قرار مي گيرند. بر اساس شاخص EP امتياز موقعيت B (غار كرفتو) برابر ۱٫۱۶ و امتياز موقعيت A (روستاي گور بابا علي) برابر ۰٫۸۵ و امتياز موقعيت C (چين خوردگي) برابر ۰٫۴۴ مي باشد كه نتايج به دست آمده در هر دو شاخص بيانگر جايگاه مناسب غار كرفتو نسبت به موقعيت هاي ديگر براي توسعه توريسم مي باشد.