سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم
حمید مهرنهاد – استادیار دانشگاه یزد
احمد ادیب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب

چکیده:

در تحلیل ویژگی های ژئوتکنیک لرزه ای بخش مرکزی بافت تاریخی شهر یزد ، از داده های ژئوتکنیکی، برداشت میکروترمورها ، پروفیلهای لرزه ای درون گمانه ایو سابقه لرزه خیزی ناحیه استفاده شد. تحلیل لرزه ای در یک بعد به روش خطی معادل و براساس چهار مدول تحلیلی متفاوت انجام گردید. بیشینه شتاب جنبش زمین در سنگ بستر برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برابر با۰٫۲۱۹gمحاسبه و در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت . در دو نقطه از ناحیه فرکانس تشدید ، ضریب تشدید و پریود آبرفت اندازه گیری شد، فرکانس تشدیددر حدود ۷/۴ تا ۵/۸، ضریب تشدید بین ۱/۵تا ۱/۷ و پریود خاک بین ۲۲/. تا ۲/. متغییر است .در این بخش بر اساس نتایج مدولهای تحلیل شده ، اکثر مدلها با اختلاف کم، ضریب تشدید را در محدوده فرکانس ۵ هرتز نشان می دهد. بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست آمده از تمام مدلها , دامنه امواج برشی در فرکانس بین ۴ تا ۷هرتز با ضریب۱/۶ دچار تشدیدمی شوند.