مقاله ژئوشيمي اکلوژيت هاي شاندرمن، تاکيدي بر ماهيت پروتوليت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي اکلوژيت هاي شاندرمن، تاکيدي بر ماهيت پروتوليت آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله البرز
مقاله شاندرمن
مقاله اکلوژيت
مقاله ژئوشيمي
مقاله پالئوتتيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابرهنسلي رولند
جناب آقای / سرکار خانم: بوسکو رومين
جناب آقای / سرکار خانم: سوجيموري تاتسوکي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکلوژيت هاي شاندرمن در غرب شهرستان شاندرمن، کوه هاي تالش، برونزد دارند. سنگ مادر اين اکلوژيت ها، ترکيب بازالتي داشته است. بررسي هاي ژئوشيميايي نشان مي دهد که بيشتر آن ها ماهيت تولئيتي دارند. عدد منيزيم (Mg#) نسبت به Cr و Ni نمونه ها نشان مي د هد که آن سنگ ها جدايش اليوين و پيروکسن را تجربه کرده اند. نمودار عنکبوتي اکلوژيت ها جدايش بيشتر اليوين در مقايسه با پيروکسن را نشان مي دهد. بررسي عناصر کمياب همراه با اکسيدهاي اصلي نشان مي دهد که اين نمونه ها تغييرات مهمي در مقدار اکسيدهاي اصلي، طي دگرساني کف اقيانوس و فرورانش (بجز سديم و آهن) را تجربه نکرده اند. بر اساس مجموع عناصر نادر خاکي (REE∑)، اين نمونه ها به دو دسته کلي قابل تقسيم اند. گروه اول داراي مجموع REE (ميانگين حدود، ۱٫۳۱ppm) و مقدار (La/Lu)N ميانگين ۰٫۶ است. گروه دوم داراي مجموع REE (ميانگين، ۲٫۱۳۹ppm) و نسبت (La/Lu)N آن ميانگين (۳٫۲ppm) است. الگوي REE بهنجار شده به کندريت اين نمونه ها قابل مقايسه با N-MORB و E-MORB است. پيدايش هر دو نوع مورب تهي و غني شده نشان مي دهد که همه گوشته توليد کننده سنگ مادر اکلوژيت هاي شاندرمن همگن نبوده يا نرخ ذوب هاي مختلفي را تجربه کرده اند که همراه با تغيير رژيم از سرعت گسترش پايين (SSR) به بالا (FSR) بوده است.