مقاله ژئوشيمي توده نفوذي آيرکان، دايک هاي آپليتي و آنکلاوهاي موجود در آن (شمال شرق استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي توده نفوذي آيرکان، دايک هاي آپليتي و آنکلاوهاي موجود در آن (شمال شرق استان اصفهان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توده نفوذي آيرکان
مقاله دايک آپليتي
مقاله آنکلاو
مقاله ژوراسيک مياني
مقاله عروسان کوره گز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارزاده حميده
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيميان زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده نفوذي آيرکان در شمال شهر خور و شمال شرق عروسان کوره گز قرار دارد و در تقسيمات زمين شناسي ايران جزيي از ايران مرکزي است. توده نفوذي، دايک هاي آپليتي و آنکلاوها داراي ترکيب آلکالي گرانيت مي باشند. در آلکالي گرانيت هاي فوق، فلدسپار پتاسيم از نوع ارتوکلاز و ميکروکلين، پلاژيوکلاز از نوع آلبيت و اليگوکلاز، کوارتز با خاموشي موجي، بيوتيت، مسکويت، زيرکن و آپاتيت وجود دارد. کلريت نيز از دگرساني بيوتيت ها به وجود آمده است. توده نفوذي در بسياري از بخش ها داراي برگوارگي و خردشدگي است که در نگاه اول شبيه گنايس هاي چشمي است. اما بررسي نشان مي دهد که بخش هايي از اين توده نفوذي ميلونيتي شده است. بررسي هاي ژئوشيميايي نشانگر ماهيت کالک آلکالن و طبيعت پرآلومين و S-Type بودن گرانيتوئيدهاي مورد مطالعه است. همچنين نمونه هاي مورد مطالعه در محدوده همزمان با برخورد قرار گرفته اند. در بررسي هاي ژئوترمومتري دماهايي که با استفاده از ترکيب فلدسپارها به دست آمده بسيار کمتر از دماهايي است که بيانگر محيط هاي آذرين مي باشد و مي توان نتيجه گرفت که ترکيب فلدسپارها تحت تاثير فرآيندهاي ساب سوليدوس تغيير کرده است. بررسي بيوتيت هاي موجود در منطقه مورد بررسي دماي ۶۳۲۵-۶۶۱°C را ارايه نموده است که بيانگر محيط آذرين مي باشد. دماهاي به دست آمده از ترمومتري کلريت ها در حدود ۱۸۸°C مي باشد که بيانگر دماي آلتراسيون بيوتيت ها است.