مقاله ژئوشيمي رگه كوارتز- تورمالين درتوده گرانيتوييدي باغو، دامغان، شمال خاور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي رگه كوارتز- تورمالين درتوده گرانيتوييدي باغو، دامغان، شمال خاور ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگه هاي تورمالين
مقاله گرانيتوييد
مقاله ژئوشيمي
مقاله باغو
مقاله جنوب خاور دامغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرانيتوييد باغو واقع در جنوب خاور دامغان توسط رگه هاي کوارتز – تورمالين فراواني با ستبراي حدود ۱ ميلي متر تا ۳۰ سانتي متر قطع شده است. بر اساس مطالعات سنگ نگاري و تجزيه ريزکاو الکتروني، تورمالين ها از نوع شورليت – دراويت – فوئيتيت با تمايل به سمت شورليت بوده و در گروه قليايي و Vacancy قرار مي گيرند. در مقايسه با ترکيب ايده آل شورليت – دراويت، بسياري از نمونه هاي تورمالين، داراي فضاهاي خالي در موقعيت قليايي و مقدار آلومينيم بالاتري هستند. افزايش آلومينيم در موقعيت اکتاهدرال در تورمالين هاي مورد مطالعه، بازتابي از ترکيب جانشيني هاي پروتون زدايي (تبادل O-OH) و فضاهاي خالي در موقعيت قليايي است و نشان دهنده منشا ماگمايي آنها است. در مقابل وجود منطقه بندي، رگه اي بودن، مقدار منيزيم بالا در مقايسه با آهن در برخي نمونه ها و قرارگيري در محدوده خارجي و دور از بردارهاي مربوط به تورمالين هاي ناقص از لحاظ قليايي و پروتون زدايي، نشان دهنده منشا گرمابي اين تورمالين ها است. بنابراين، بر اساس اين نتايج به نظر مي رسد که رگه هاي تورمالين توسط تقابل سيال هاي غني از بور ماگمايي – گرمابي از منشا توده هاي گرانيتي – داسيتي با انواع سنگ هاي کوارتز – تورمالين و متاپليتي – متاپساميتي ميزبان تشکيل شده اند.