مقاله ژئوشيمي زيست محيطي برخي عناصر اصلي، فرعي و كمياب در محدوده شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي زيست محيطي برخي عناصر اصلي، فرعي و كمياب در محدوده شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشيمي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله عناصر اصلي
مقاله فرعي و کمياب
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زريسفي اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سنگ ها، رسوبات و خاك هاي شهر كرمان جهت تعيين ميزان آلودگي عناصر فرعي و كمياب به وسيله فعاليت هاي انساني مورد بررسي قرار گرفتند. به همين منظور ۳۷ نمونه جمع آوري و غلظت ۳۰ عنصر به وسيله طيف سنج جرمي پلاسمايي اندازه گيري و با عيارهاي استاندارد زيست محيطي مقايسه گرديد. اكثر عناصر اصلي، فرعي و جزيي در سنگ هاي آهكي نزديك شهر كرمان، مطابق انتظار طبيعي، غلظت كم دارند، برعكس، بسياري از نمونه هاي خاك شهر بيش از انتظار طبيعي، عناصر جزيي دارند. افزايش تجمع اين آلاينده ها در اثر رشد سريع حمل و نقل و همچنين فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي در محيط زيست شهري كرمان مي باشد. در اين بررسي نقشه ژئوشيميايي برخي عناصر اصلي، فرعي و كمياب در سنگ، خاك و رسوبات محدوده شهر كرمان به وسيله فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي تهيه گرديد. نقشه هاي ژئوشيميايي نشان مي دهند كه، غلظت برخي عناصر با توان بالقوه مسموميت زايي، از حاشيه شهر به سمت مركز افزايش مي يابد. آلوده ترين نقاط، با غلظت هاي بالاي عناصري مانند سرب، كروم، قلع و آنتيموان، مربوط به خاك هاي محل كارگاه هاي باطري سازي، نقاشي اتومبيل و پمپ بنزين ها بوده، كه به طور مثال غلظت سرب به بيش از ۵۰۰۰ گرم برتن مي رسد. در نقشه هاي تهيه شده، عناصر بريليم، سريم، گاليم، هافنيم، اينديم، لانتانيم، ليتيم، نيوبيم، رنيم، تانتاليم، تلوريم، توريم، اورانيم، ايتريم و زيركونيم آلودگي چنداني نشان نمي دهند.