مقاله ژئوشيمي عناصر اصلي ماسه سنگ هاي سازند لالون در مقطع باهمو، ايران مرکزي: با نگرشي بر سنگ مادر، شرايط هوازدگي قديمه و جايگاه زمين ساختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي عناصر اصلي ماسه سنگ هاي سازند لالون در مقطع باهمو، ايران مرکزي: با نگرشي بر سنگ مادر، شرايط هوازدگي قديمه و جايگاه زمين ساختي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جايگاه زمين ساختي
مقاله ژئوشيمي
مقاله سنگ مادر
مقاله لالون
مقاله هوازدگي پيشين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادسعيد نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني برزي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور روشن سازي برخاستگاه، جايگاه زمين ساختي و شرايط هوازدگي پيشين، ۱۲ نمونه ماسه سنگي سازند لالون با سن کامبرين پيشين، در مقطع باهمو، بلوک پشت بادام، ايران مرکزي، از نظر عناصر اصلي مورد بررسي قرار گرفتند. مقايسه عناصر اصلي با ميانگين پوسته قاره اي بالايي نشان داد که به دليل فرآيند هاي پس از رسوبگذاري و يا فقدان سنگ هاي منشا حاوي پلاژيوکلاز سديم دار، تنها ميزان Na2O نسبت به پوسته قاره اي بالايي تخليه شده است. مقادير CIA و PIA (انديس شيميايي آلتراسيون و انديس آلتراسيون پلاژيوکلاز) در اين ماسه سنگ ها و دياگرام A-CN-K، درجه هوازدگي را در بدنه اصلي سازند، متوسط و در کوارتزيت هاي راسي، شديد معرفي مي نمايد. اين شواهد نشان مي دهند که آب و هوا در طي نهشت سازند لالون از نيمه خشک تا مرطوب تغيير کرده است. به علاوه انديس تنوع ترکيبي در اين ماسه سنگ ها نشان مي دهد که فرآيند چرخه مجدد در کوارتزيت هاي راسي شديد بوده است. داده هاي شيميايي و استفاده از دياگرام هاي تفکيک کننده حاکي از سنگ مادر کوارتزي و فلسيک براي اين ماسه سنگ ها و جايگاه حاشيه غيرفعال قاره اي است. توزيع عناصر اصلي نيز با حاشيه غيرفعال مطابقت دارد.