مقاله ژئوشيمي و محيط تشكيل سري هاي سنگي مافيك در كمربند افيوليتي بلورد – بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي و محيط تشكيل سري هاي سنگي مافيك در كمربند افيوليتي بلورد – بافت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سري تولئيت جزاير كماني
مقاله سري كلسيمي – قليايي
مقاله كرتاسه مياني
مقاله حوضه پشت كماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي مقدم هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رهگشاي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وايت چرچ هوبرت
جناب آقای / سرکار خانم: منصف ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان محمدي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي بازالتي، گابروها، توف ها، دايک هاي ديابازي، آگلومراها و برش ها و قطعات سنگي داخل برش ها از مهم ترين سنگ هاي مافيک افيوليت هاي بلورد – بافت است. ويژگي هاي ژئوشيميايي اين سنگ ها حاکي از تهي شدگي در HFSE و غني شدگي در LILE و حضور دوسري ماگمايي تولئيت هاي جزاير كماني و کلسيمي – قليايي است. اين رفتار ژئوشيميايي با نشات گرفتن ماگماي والد اين سنگ ها از يک محيط مرتبط با فرورانش سازگاري دارد. اين ويژگي ها همراه با قرار گيري اين مجموعه افيوليتي در پشت كمان ماگمايي مزوزوييک زون سنندج – سيرجان حاکي از گسترش يک حوضه پشت كمان (در حاشيه فعال بلوک ايران مرکزي) در طي کرتاسه مياني، در نتيجه فرورانش مايل نئوتتيس به زير بلوک ايران مرکزي مي باشد.