مقاله ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي آتشفشاني ائوسن جنوب ديلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي آتشفشاني ائوسن جنوب ديلمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشيمي
مقاله ديلمان
مقاله سنگهاي آتشفشاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگهاي آتشفشاني متعددي با سن ائوسن در منطقه جنوب ديلمان رخنمون دارند. بر اساس مطالعات پتروگرافي، کاني هاي اصلي تشكيل دهنده اين سنگها پلاژيوكلازها و كلينوپيروكسن ها و ندرتا اليوين مي باشند كه كانيهاي اپك نيز به صورت كانيهاي فرعي آنها را همراهي مي كنند اين سنگها به سه گروه بازالتها، آندزي- بازالتها و آندزيتها و داسيتها تقسيم مي شوند بر اساس داده هاي ژئوشيميايي نمونه ها عموما داراي ماهيت كالكوآلكالن مي باشند. الگوي پراکندگي عناصر نادر خاکي در سنگهاي منطقه حکايت از غني شدگي آنها از عناصر LREE دارد. اين در حاليست که تهي شدگي بارزي از عناصر Zr, Nb, Ti وP  در اين سنگها قابل مشاهده است. اين خصوصيات از ويژگيهاي مشخص محيطهاي قوس مرتبط با فرورانش مي باشد. مقايسه ترکيب ژئوشيميايي سنگهاي آتشفشاني منطقه جنوب ديلمان با بازالتهاي شناخته شده دنيا، نشان مي دهد که سنگهاي آتشفشاني منطقه عموما اختصاصات ژئوشيميايي سنگهاي قوس را دارا مي باشند و در يک محيط مرتبط با زون هاي فرورانش به وجود آمده اند. وجود خصوصيات مرتبط با فرورانش در اين منطقه مي تواند با بسته شدن اقيانوس هاي قديمي در ارتباط باشد و لذا لبه فرو رونده اي که در اثر ذوب توانسته است ماگماي مورد نياز جهت تبلور اين سنگها را ايجاد کند مي تواند ناشي از فرورانش اين پوسته و يا پوسته اي قديمي تر در منطقه باشد.
با توجه به مجموع شواهد ارايه شده به نظر مي رسد که سنگهاي آتشفشاني جنوب ديلمان بخشي از قوس آتشفشاني مرتبط با اين زون هاي فرورانش است که در زمان ائوسن تشکيل گرديده اند.