مقاله ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني شمال شرق اردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني شمال شرق اردستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشيمي
مقاله قوس آتشفشاني
مقاله پيروکلاستيک
مقاله اردستان
مقاله گوشته متاسوماتيزه شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زيدي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: موذن محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد بررسي، در ۱۱۰ کيلومتري شمال شرقي استان اردستان در استان اصفهان واقع شده و در تقسيم بندي ساختاري ايران در زون ايران مرکزي قرار دارد. اين مجموعه شامل تناوبي از روانه هاي گدازه اي (آندزي بازالت، آندزيت، داسيت، ريوداسيت و ريوليت) و نهشته هاي آذرآواري (توف، ايگنمبريت و آگلومرا) است. گدازه هاي اين ناحيه از نظر کاني شناسي، شامل فنوکريست هاي پلازيوکلاز، کوارتز، ارتوز، بيوتيت، آمفيبول و کلينوپيروکسن است که در يک زمينه دانه ريز از همين کاني ها به همراه کاني هاي فرعي اپاک، آپاتيت و زيرکن قرار گرفته اند. سنگ هاي آتشفشاني مورد بررسي غني شدگي از عناصر ليتوفيل با يون بزرگ (K, Rb, Ba) و تهي شدگي از عناصر با شدت ميدان بالا HFSE مانند Eu, Nb, Ti, Ta در مقايسه با کندريت و گوشته اوليه نشان مي دهند. بر اساس داده هاي زمين شيميايي عناصر جزيي و کمياب، ماگماي مولد سنگ هاي آتشفشاني منطقه مورد مطالعه از نوع کالک آلکالن پتاسيم بالا تا شوشونيتي مي باشد. الگوها و فراواني عناصر نادر سنگ هاي اين ناحيه شبيه به ماگماهاي قوس آتشفشاني است. بدين ترتيب سنگ هاي ولکانيکي شمال شرقي اردستان محصول ماگماتيسم يک گوه گوشته ليتوسفري متاسوماتيزه شده، مي باشند.